Beton Köşk ve Trafo Merkezi

Beton köşk,betondan yapılmış şehir içi,mahalle,mahalle abone kapasitesine göre sayısı artırıla bilen, belirli noktalara elektrik dağıtımı için kurulmuş,içinde trafo barındıran odadır.Güvenlik açısından diğer açıkta olan veya metalden yapılma köşlerden daha çok tercih edilmektedir.Beton köşkün maliteyi diğerlerine nazaran yüksek olduğundan,diğer köşklerde tercih edile bilmektedir.Beton köşk 10 ila 25 MVA’e kadar olan yükleri beslemekte kullanılmaktadır.Kurulumu teferruatlı ama her zaman düzen sağlayan bir uygulamadır.

Kablo Muflamaları

KABLO EKLERİ

Orta Gerilim Kablo ekleri Isı Büzüşmeli ve Soğuk Büzüşmeli olarak üretilir. Özel formüle edilmiş malzemelerle, elektriksel zorlamalara ve doğa şartlarına dayanıklı olarak imal edilen, Soğuk büzüşmeli orta gerilim ekleri kullanıcılara standartların gerektirdiğinden daha üstün özellikler sunar. Tek parçalı yapıya sahip olup, kolay montaj yapılabilir. Herhangi bir özel alet ve alev gerektirmez. Ek gövdesi geniş uygulama aralığına sahiptir değişik kablo kesitlerinde ve değişik konektörlerle kullanılabilmektedir. Eklerin elektriksel performansı uluslararası standartların gerektirdiğinden daha üstündür. Ancak ekonomik olmadıklarından ülkemizde Isı Büzüşmeli Kablo ekleri tercih edilmektedir.

KABLO KOPUKLUĞU BULMA YÖNTEMİ

Kablonun her iki ucu bağlı bulunduğu şalter yada sigorta grubundan sökülür. Kabloya irtibatlı herhangi bir alıcı bulunmamalıdır. Kablonun damarları her hangi bir yere değmeyecek şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Bu aşamadan sonra test yapılabilir.

İKİ TESTİMİZ MEVCUTTUR

a) İZOLASYON TESTİ:
Bu test için megger denilen cihazlar kullanılır. Megger DC gerilim üreten bir cihazdır. Megger sayesinde kablonun damarları arasındaki izolasyon direnci ölçülür. Her damar, diğer damarla kıyaslanacak şekilde sırasıyla test edilerek kablonun damarları arasındaki arıza olup, olmadığı saptanır. Aynı test yöntemi, damarlarla toprak (koruma toprağı) arasına da uygulanmalıdır. Zira damarlar arasında herhangi bir kısa devre olmamasına rağmen, damarlardan birinin izolesi hasarlı olup, toprağa değebilir. Bu durumda toprağa bir kaçak akım akabilir.
Meggerle uygulanan test gerilimi, kablonun TS standartlarında belirtilen test geriliminden büyük olmamalıdır. Örneğin 1 kV’luk kabloya 10 kV’luk test gerilimi uygulanmaz. Aksi halde kabloya hasar vermiş oluruz. Pratikte, KV başına 1 mega ohm direnç okunmalıdır. Sağlam bir kabloda damarlar arasında okunan izolasyon dirençleri birbirine eşit ya da yakın olmalıdır. (İzolasyon testi başlı başına bir ihtisas alanı olup, testler konusunda ayrıntılı izah edilmiştir.)

b) KOPUKLUK TESTİ:
Bu test için basit bir ohm metre yeterlidir. Kablonun bir ucundaki (sonundaki) damarlar kendi aralarında kısa devre edilir. Diğer uca bağlanan ohm metre sayesinde damarlar arasındaki direnç ölçülür. Direnç okunamıyorsa kablonun iletkenleri kopuk anlamına gelebilir.
Yukarıdaki testler sonucu arızalı olduğu saptanan kabloya sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır.

3- ARIZA NOKTASININ ÖN TESPİTİ:
Arıza noktasının metre cinsinden tespiti zorunludur. Bunun için kablonun bir ucuna Kablo Sonu Modülatör cihazı bağlanır. Bu cihazlar ekranı nedeniyle osiloskop cihazlarına benzemektedir.

KABLO MUFU EKİ NASIL YAPILMALIDIR

-Yer kazıları düzenli bir şekilde yapıldıktan sonra kablo düzenli bir şekilde yer üstüne çıkartılır.

-Kablo uygun el aletleri ile başka zarara maruz bırakılmadan, uygun şekilde temizlenir ve kablo soyulur

-Muf paketten çıkartılır ve iki tarafında plastik hazneleri takılır

-Kablo damarları tek tek soyularak klemens takılır

-Klemensler sıkı bir şekilde sıkılır ve araya separatör konulur

-Hazneler bir araya getirilir ve kapatılır

-Kapama işleminden sonra ilaç dökülür

-Kapak kapatılır ve donması beklenir.

Tüm işlemler bitiminde enerji verilmeden tekrar testler yapılır, ekimiz sağlam ve başka kopuk olmadığı tespit edildikten sonra enerjimiz verilir.

Yer Altı Döşemeleri

KABLO ÇEKİMİNDEKİ PRATİK ÇÖZÜMLER
YER ALTI KABLOSU ALT YAPI VE KABLO ÇEKİMİ PLANI
Yer altı boru şebekesi mevcut olan güzergâhlardaki onaylı kablo uygulama projeleri göz önüne alınarak kablo döşeme planı hazırlanır. Yeni inşa edilen yer altı güzergâhının tamamlanmasını müteakip revize etmiş uygulama projeleri esas alınarak kablo döşeme planları hazırlanır. Döşeme planları hazırlanırken ek yerleri, kablo göz planı,” s” payları ve standart kablo uzunlukları dikkate alınır.Projede gösterilen ek noktaları arasında zorunlu olmadıkça ilave ek yapılmaz.
Kablo çekiminde;

Çekme kuvveti, sürtünme katsayısı ve kablo ağırlığı en önemli faktörlerdir.

Çekme kuvveti; kablo ağırlığı ile borunun sürtünme katsayısına çarpımına eşittir. Sürtünme diğer faktörlerin dışında sıcaklık ve çekme hızına bağlıdır. Sürtünme katsayısını azaltmak için çekim esnasında sürtünmeyi azaltıcı maddeler kullanılır.

Kablo çekimi sabit hızla yapılmalı, çekme, işlemi sırasında çok zorunlu olmadıkça duruşlara izin verilmemelidir.

Kablo, -15c’nin altındaki sıcaklıklarda çekilmemelidir

Çekilecek kablonun çapı boru iç çapından %20 daha az olmalıdır.

.Menhole giriş esnasında kablonun bükülme çapı kablo dış çapının en az 15 katı olmasına dikkat edilmelidir

Kablo çekme işlemi, kablo çekme vinci kullanılarak yapılır.

Çekme halatının tespit mekanizması sabit olmalı ve çekme halatı menholdeki boru ile vinç arasında serbestçe hareket etmelidir. Halat keskin kenarlardan geçmemeli, makara veya rulmanlar üzerinde olmalıdır.

Emniyet açısından menhole inen halatın çok iyi korunması ve menholde kesinlikle insan bulunmaması gerekir.

Çekme vinci üzerinde maksimum çekme kuvvetinin aşılmasını önleyen ayarlı rulet sınırlandırıcısı olmalıdır.

Vinç üzerinde bir durdurma düğmesi ve bir diyagram yazcısı olmalıdır. Yazıcı, uygulanan çekme kuvveti ile çekilen kablo uzunluğu grafik olarak gösterir. Söz konusu grafikler gerektiğinde geçici kabul heyetine verilir.

YER ALTI KABLO DÖŞEMESİNDEKİ DETAYLAR
1-Kablo kanal güzergâhı, şehir içinde yol ve caddeler boyunca yaya kaldırımlarına yakın olarak seçilmelidir. Şehir dışında da ulaşım yollarına yakın yerler seçilmelidir.
2- Gerekmedikçe sık sık nehir, köprü demiryolundan kablo güzergâhı geçirilmemelidir.
3- Kablo kanalını uygun araç gereçle açmak gerekir.
4- Kablo kanalı derinliği şehir içinde en az 80 cm, şehir dışında en az 60 cm olmalıdır.
5- Kablo kanalının dip genişliği 40-50 m üst genişliği en az 60 cm olmalıdır.
6- Kablo kanalının zemini sağlam taş gibi engellerden arınmış olmalıdır.
7- Kablo kanalı zeminine 10 cm kalınlığında elenmiş kum döşenmelidir.
8- Aynı kablo kanalına AG ve OG kabloları döşenecekse aralarına tuğla yerleştirilir ve OG kablosu altta olacak şekilde yerleştirilir.
9- Aynı kanala yan yana kablolar döşenecekse aralarında en az 7 cm mesafe olmalıdır.
10- Kabloların telefon kablosu, demiryolu, doğal gaz veya su borusu, cadde, yol ve sokak gibi yerlerin altından geçirilmeleri gerektiğinde koruyucu (boru veya büz)içerisine alınmaları gerekir.
11-Kablolar çok soğukta döşenmemelidir, çünkü çok soğukta kablonun yalıtkan tabakası çatlayabilir.
12- Kablo, serme ve döşeme işleminde zedelenmemelidir.
13- Kablo kanala gergin olarak değil, kıvrımlar yaptırılarak döşenir.
14-Kablo kanalının dönüş yaptığı yerlerde, kabloların en küçük dönüş yarıçapı değerlerine dikkat edilmelidir.
15-Kanala döşenmiş kablo üzerine 10 cm kalınlığında elenmiş kum döşenir.
16- Kumun üzerine enine olarak tuğlalar döşenir.
17- Tuğlaların üzerine uyarı şeridi yerleştirilir.
18-Kanal uygun dolgu malzemeleri ile doldurularak kapatılır, üstü düzeltilir.
19-Döşeme işlemi bittikten sonra artan kabloların uçları nem girmeyecek şekilde kapatılmalıdır.
20-Yer altı kablolarının direk iniş ve çıkışında, binalara giriş ve çıkışında, metal borular veya sac kanallar kullanılmalıdır.
21-Döşeme işleminde emniyet ve iş güvenliği tedbirlerine uyulmalıdır.