Elektrik kablo bağlantısı nasıl yapılır?

Bu video da basit elektrik bağlantılarından bir kesit izleyeceksiniz.