Elektrik Kablo Gerilim Düşümü Hesabı

AG Elektrik Tesislerde Kablo Gerilim Düşümü Hesabı

Aktif Güç (kW) :

Gerilim (V) :

İletken Tipi :

Hat Uzunluğu (mt) :

İletken Kesiti (mm2) :

Gerilim Düşümü (%) :
HESAPLA